ایکنا - آرشیو

مدرس دانشگاه الزهرا(س) بیان کرد: جهانی‌سازی و سرمایه‌داری؛ چالش کنونی خانواده مسلمان در غرب

مدرس دانشگاه الزهرا(س) بیان کرد: جهانی‌سازی و سرمایه‌داری؛ چالش کنونی خانواده مسلمان در غرب

افسانه توسلی، دانشیار گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه زنان و خانواده‌های مسلمان در کشورهای غربی با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده و هستند، تصریح کرد: در حال حاضر، جهانی‌سازی و سرمایه‌داری مهمترین چالش‌های کنونی زن مسلمان در غرب است.

ادامه مطلب