در وبینار بررسی زیست بوم نوآوری و فناوری استان البرز به مناسبت هفته جهانی کار آفرینی مطرح شد؛ صندوق نوآوری تضمینی برای گسترش فناوری

۲۹ آبان ۱۴۰۰ | ۰۸:۱۵ کد : ۳۸۱۶۹ رشد
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان البرزگفت: صندوق‌های نوآوری را یاری کننده در زمینه شرکت‌های فناور و نوآور عنوان کرد وگفت: این صندوق‌ها نهادهای مالی هستند که کار مالی و شتاب دهنده برای شرکت های نوآور را انجام می‌دهند و بتوانند تضمینی برای گسترش پژوهش و فناوری باشند.
در وبینار بررسی زیست بوم نوآوری و فناوری استان البرز  به مناسبت هفته جهانی کار آفرینی مطرح شد؛ صندوق نوآوری تضمینی برای گسترش فناوری

معاون فناوری پارک علم و فناوری استان البرزگفت: صندوق‌های نوآوری را یاری کننده در زمینه شرکت‌های فناور و نوآور عنوان کرد وگفت: این صندوق‌ها نهادهای مالی هستند که کار مالی و شتاب دهنده برای شرکت های نوآور را انجام می‌دهند و بتوانند تضمینی برای گسترش پژوهش و فناوری باشند.
 حسین بختیاری در وبینار بررسی زیست بوم نوآوری و فناوری استان که توسط پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی و با همکاری جهاددانشگاهی استان، شرکت شهرک های صنعتی و فن بازار استان و مرکز نوآوری اجتماعی(کاج)  روز چهارشنبه ۲۶ آبان برگزار شد، گفت: پارک علم وفناوری نقش حمایت از استارتاپ ها و کسب و کارهای متوسط را جزو وظایف خود دارد که با ارائه خدمات آموزشی، توانمند سازی، فضای استقرار، استفاده از قوانین حمایتی و تسهیلات و مواردی از  این دست در حال انجام وظیفه است.

وی نقش دوم پارک علم و فناوری را زایش نهاد ها و سایر اجزای اکوسیستم فناور استان و حمایت، تقویت و شبکه سازی این اجزا در کنار یکدیگر برای  تقویت زیست بوم استان است.

وی ادامه داد: درمورد نقش اول پارک علم و فناوری درحال حاضر در قالب مرکز رشد از نزدیک به  ۵۰ کسب وکار حمایت می کند. برای توسعه زیست بوم استان با راه اندازی مرکز نوآوری و همکاری بامراکز رشد همکاری هایمان را شروع کرده ایم. همچنان با  توسعه پردیس های خود درتلاش هستیم که در سطح استان به صورت تخصصی فعالیت کنیم.

وی بهره برداری از سایر بازیگران زیست بوم استان مثل شرکت شهرک های صنعتی، بخش خصوصی و سایر اجزای استان را برای تشکیل شبکه منسجم و کارا درحمایت از کسب وکارهای نوپا و بزرگ ضروری عنوان کرد.

بختیاری هدف اصلی را در راستای مزیت های نسبی استان شامل صنعت و کشاورزی عنوان کرد و گفت: در حال بررسی چند پتانسیل خاص برای حرکت کسب وکارها به سمت آن ها هستیم تا استانی کارآمد رادراین زمینه ها داشته باشیم.

وی افزود: نوآوری و فناوری عملا بخشی از اجزای کارآفرینی هستند کارآفرینی به معنای خلق ارزش است ما اگر نوآوری ها را به سمت فناوری ببریم و از آن ها در راستای  توسعه اقتصادی کشور و منطقه استفاده کنیم عملا کارآفرینی و اشتغالزایی در استان اتفاق افتاده زیرا خروجی و برون داد کارآفرینی در استان اشتغالزایی است.

وی البرزرا با توجه به مهاجرپذیر بودن و وجود قشرجوان  داری پتانسیل های خوبی برای اشتغالزایی دانش بنیان و فناورانه در استان عنوان کرد و نقش کارآفرینی پارک را در این زمینه موثردانست.

بختیاری یکی ازنیازهای اصلی کسب وکارها را تامین مالی  برشمرد و گفت: یک استارتاپ به منابع مالی  اولیه و درسطح بعدی به سرمایه گذارخطرپذیر نیاز دارد. سپس نیازمند وام وعرضه اولیه در بورس دارد. چالش های کسب و کارهای نوپا زمانیست که زمانی که هنوز مدل کسب وکاری آن ها انجام نشده نمی توانند به تامین مالی و تسهیلات بپردازند.

وی صندوق های نوآوری را یاری کننده درزمینه شرکت های فناور و نوآورعنوان کرد وگفت: این صندوق‌ها نهادهای مالی هستند که کار مالی و شتاب دهنده برای شرکت های نوآور را انجام می دهند و بتوانند تضمینی برای گسترش پژوهش و فناوری باشند.

وی ۹۳ درصد منابع صندوق نوآوری در استان را مربوط به بخش خصوصی عنوان کرد وگفت: اگر صندوق مسیرخود رابه شکل کنونی در کنارسایر نهادهای مالی ادامه دهد شاید بتواند جای خالی صندوق های سرمایه‌گذاری را در استان پر کند.

بختیاری افزود: اگر هرکدام ازاجزای اکوسیستم فناورانه از بخشی نگری و موازی کاری پرهیز کنند، روابط قوی بین اجزای مختلف سیستم فناورانه برقرار باشد، باعث شبکه سازی باشد.

شبکه سازی حلقه مفقوده سیستم فناورانه استان

امیر تورج کلانتری معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی البرز هم در این وبینار با اشاره به اینکه با وجود این تعداد دستگاه‌ها هنوز در برخی موارد حلقه‌های مفقوده دارد، تصریح کرد: شرکت شهرک های صنعتی با توجه به وجود معاونت صنایع کوچک به ارتقا توانمندی های  واحد های صنعتی کمک می کند.

کلانتری افزود: چند سال است که برنامه هایی دراین حوزه به ما ابلاغ شده وایده هایی را پذیرش و حمایت می کنیم ولی بعد از طی مقطعی رها می شوند. یکی از دلایلش این است که نمی توان به تنهایی از واحد ها حمایت تمام قد داشته باشیم، زیرا درمقطعی از پرورش ایده ها نیاز به پارامترهای بسیاری برای موفقیت در این بازار رقابتی وجود دارد.

کلانتری گفت: شرکت های کوچک ومتوسط ضعیف هستند و باید بتوایم حداکثر توانمند سازی برای آن ها را داشته باشیم. در بخش دولتی درمقایسه با بخش خصوصی آسایش بیشتری در تامین و پرداخت ها و هزینه دارند، وقتی صنایع کوچک یکبار شکست می خورند، میزان کمک های دولتی به آن ها کمترمی شود.

وی افزود: درشرکت شهرک های صنعتی درحوزه شناسایی و رفع نیازهای فناورانه مشاوران را درقالب دوره‌ های آموزشی تربیت کرده ایم که با مراجعه به واحدهای صنعتی نیازهای فناورانه آنهارا شناسایی  و ثبت می کنند.
 

text to speech icon

نظر شما :