بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از ایکنا

۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۴ ۱۰

محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور روز شنبه ۱۹ شهریورماه از تحریریه ایکنا بازدید کرد.