بازدید معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

۰۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۲

صبح امروز یکشنبه ۶تیرماه علی محمدی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان از تحریریه ایکنا بازدید کرد.