مرکز دانشجویی - آرشیو

نقش بارز ایکنا در ادغام اتحادیه‌های قرآنی کشور

نقش بارز ایکنا در ادغام اتحادیه‌های قرآنی کشور

مدیرعامل خبرگزاری ایکنا و رییس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور گفت: یکی از مهم‌ترین سوژه‌های کشور، ادغام اتحادیه‌های قرآنی بوده که در این میان نقش ایکنا بارز است و پیگیر این موضوع هستیم تا به نتیجه مطلوب دست یابیم.

ادامه مطلب