بازدید رئیس مرکز فرهنگی خانواده ناجا از ایکنا

۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۴

هادی مزینانی، رئیس مرکز فرهنگی خانواده ناجا سه‌شنبه، ۹ مهرماه با حضور در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور از بخش‌های مختلف این مجموعه قرآنی بازدید کرد.